"STRAHINJČICA" d.o.o.
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 34
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

tel: 049/374-000
prodaja: 049/374-007
fax: 049/223-824

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Upisano kod trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080014800
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti i iznosi 20.000,00 kuna
Uprava: Miljenko Goluban
Matični broj: 3894622
OIB: 36389203818
Žiroračuni: Samoborska banka, HR8024030091120006695
Zagrebačka banka, HR1123600001102219223
OTP banka, HR3724070001100329654
Varaždinska banka, HR0924890041131207033
Hrvatska poštanka banka, HR1323900011100590446